ХІІ Всеукраїнський молодіжний конкурс / Анонси / Конкурс малих грантів 2010. Малі проекти – вагомий внесок та сталий вплив

15 березня 2010

Конкурс малих грантів 2010. Малі проекти – вагомий внесок та сталий вплив


«Малі проекти – вагомий внесок та сталий вплив» - таким є девіз Конкурсу малих грантів 2010 для активних громадян, які готові працювати над проектами з невеликими за обсягом ресурсами і тим самим робити внесок у розвиток громадянського суспільства в Україні.

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві запрошує взяти участь у четвертому Конкурсі малих грантів 2010 громадські організації, а також ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних та невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок до розвитку громадянського суспільства в Україні, як на локальному, так і на державному рівні.

Проекти повинні торкатися однієї чи кількох тем:
- сприяння активній участі громадян в облаштуванні свого життя, а також в контролі за владою (на регіональному, комунальному та локальному рівнях)
- права людини, гендерна рівність, права жінок, а також права меншин, зокрема сексуальних (ЛГБТ)
- захист навколишнього середовища, зміна клімату, енергоефективність

Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних груп відповідатимуть наступним вимогам:
- тема проекту актуальна і суспільно значуща
- проект передбачає конкретні результати, його мета чітко сформульована
- проект має сталий вплив та розрахований на якомога більш широку цільову аудиторію (пряму та непряму)
- проект передбачає співпрацю ініціатив з різних регіонів України
- проект передбачає співпрацю та переймання позитивного досвіду від країн ЄС
- проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом)
- проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, гуманізм тощо)
- організація-заявник (ініціативна група) є дійсно громадською організацією, діяльність якої підтримується громадськістю і виражає інтереси певної суспільної групи (груп)
- проект буде реалізований організацією-заявником (ініціативною групою) навіть в тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду

Метою Конкурсу малих грантів 2010 за вищезгаданими вимогами є залучення громадян до демократичних процесів в Україні саме через практичні дії заради суспільного блага.

Типи проектів:
Фінансуються суспільно значущі проекти будь-якого формату, спрямовані на широку цільову аудиторію.

Обсяг гранту:
Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту (гранту) становить еквівалент 2.000 Євро.

Термін реалізації проекту:
- всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2010 року до 30 вересня 2010 року
- заключні фінансовий та змістовний звіти, які виконано згідно до вимог Фонда, потрібно надіслати до 15 жовтня 2010 року до офісу Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві.

Умови підтримки проектів:
- заявки на фінансування приймаються виключно від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні;
- заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи у співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадяни (не менше 2 осіб), які не є членами даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект.
- підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України;
- участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах та хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій;
- кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2010;
- власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є необов'язковими, але бажаними;
- залучення учасників проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасників має приймати жюрі із залученням зовнішніх експертів;
- кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання та іншого устаткуання, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обгрунтовані в заявці і погоджені з Фондом;
- кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати, інші поточні витрати тощо);
- Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітниками або пов’язаними з організацією-заявником особами;
- організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від фонду імені Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.

Надсилання заявок:
- формуляри проектної заявки та кошторису проекту
- проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами
- поряд з паперовою версією потрібно також обов’язково надіслати повний комплект документів в електронній формі на адресу small.grants@boell.org.ua. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в паперовому та електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 15 березня 2010 року до Представництва Фонду в Києві.

Термін надсилання заявок:
Паперові заявки мають бути надіслані поштою (або особисто передані) до Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві (03150 Київ, вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10). Заявки повинні надійти до Представництва Фонду в Києві не пізніше 17 години 15 березня 2010 року.

Процедура відбору:
- Відбір здійснюється журі з представників Фонду та залучених експертів.
- Рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню.
- Результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 03 травня 2010 року.
- Журі обирає 10 проектів, координатори яких будуть запрошені для участі у фінансовому тренінгу. Під час тренінгу будуть визначені до 6 організацій, проекти яких отримують підтримку Фондом.

Особливості надання грантів:
- Умовою надання гранту є участь координатора проекту та/або бухгалтера організації в фінансовому тренінгу (середина травня 2010 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом імені Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві. Підписання договору відбудеться під час фінансового тренінгу.
- Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований заявнику після підписання договору про співпрацю.
- Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого заявником фінансового та змістовного звіту.

Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:
- Бюджет проекту / кошторис (див. формуляр для цього)
- Свідоцтво про реєстрацію організації-заявника
- Перелік проектів, які було реалізовано організацією протягом минулих трьох років
- Звіт про фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній формі – обсяг реалізований проектів, джерела фінансування).
- Інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах

Контакти:
Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля
вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10
03150 Київ
тел. (044) 390 7078
Електронна пошта: small.grants@boell.org.ua


Джерело : Громадський Простір
http://www.civicua.org/grants/view.html?q=1339450