Про нас

 
 
Молодіжна  аналітична  агенція «НОВІ» - це неформалізоване об’єднання представників українського молодіжного  інтелектуального середовища, в першу чергу, учасників конкурсу «Новітній інтелект України”, діяльність якого  спрямована на аналітичний супровід процесу модернізації українського суспільства, формування стратегії розвитку України, вироблення конкретних пропозицій та рекомендацій органам влади та громадянському суспільству щодо  напрямків вирішення сучасних соціальних та економічних проблем, формування сучасної  молодіжної політики в  Україні.

Напрямки діяльності «НОВІ»:

  • Моніторинг економічних та соціальних процесів, які відбуваються в українському суспільстві;
  • Проведення прикладних інтелектуальних робіт багатовекторного спрямування;
  • Систематичний аналіз діючих нормативно-правових актів, які визначають ключові напрямки розвитку українського суспільства, з метою вироблення рекомендацій і пропозицій владі та громадянському суспільству;
  • Розробка аналітичних матеріалів стосовно стану розвитку окремих сегментів та сфер українського суспільства, створення власних версій проектів нормативно-правових документів, які регулюють систему суспільних відносин;
  • Вивчення, узагальнення та визначення напрямків використання у вітчизняній практиці іноземного досвіду реформування суспільних відносин;
  • Проведення соціологічних опитувань (досліджень) стосовно стану розвитку окремих сегментів, сфер українського суспільства для визначення або коригування напрямку проведення суспільних реформ;
  •  Організація, проведення різноманітних суспільних, навчальних акцій, спрямованих на розвиток інтелектуального потенціалу української молоді.

Механізм функціонування «НОВІ»:

- учасниками проектів НОВІ можуть бути всі бажаючі інтелектуальноспроможні і соціальноактивні молоді люди, в першу чергу , учасники конкурсу «Новітній інтелект України», які приймають правила функціонування агенції і бачать для себе визначений інтерес у такій співпраці;

- учасники агенції  вільні від будь-яких юридичних договірних зобов’язань стосовно НОВІ і можуть завжди у будь який час припинити стосунки із нею. Разом з тим, НОВІ в односторонньому порядку може припинити стосунки із учасником проекту у випадку порушення ним правил функціонування агенції;

- ідеологію, стратегію та принципи діяльності НОВІ  визначає Координаційна рада агенції, до якої входять  координатори проектів та виконавчий директор агенції;

- оптимальною формою функціонування інтелектуальної спільноти НОВІ є дистанційність та віртуальність , що дозволить співпрацювати із нею всім бажаючим, незалежно від місця їхнього  фізичного перебування;

- інтелектуальні продукти, створені учасниками  НОВІ є публічними і вільно розміщуються у друкованих та електронних медіа, якщо інший формат оприлюднення інформації не передбачений угодою із споживачем;

-  створення  прозорої і зрозумілої  системи взаємних зобов’язань між учасниками НОВІ і його менеджментом ( чітке однозначне уявлення , хто, що робить і на яких засадах, персоніфіковане авторство створених аналітичних матеріалів і чітка система їхнього використання) ;


Мотивація створення:ініціатори створення НОВІ виходять з того, що участь у діяльності  агенції може бути цікавою і корисною  для молодих інтелектуалів через те, що:

1. Cьогодні в Україні  недостатньо професійних інтелектуальних, особливо молодіжних спільнот, де молоді люди мали  б умови для реалізації своїх інтелектуальних професійних інтересів, тому агенція може стати  для них корисним додатковим  комунікаційним простором, який не має географічних обмежень;

2. Молоді інтелектуали через природній брак професійного і життєвого досвіду ще не мають свого власного сформованного інтелектуального бренду і тому їм складно претендувати на  адекватну роботу у відомих інтелектуальних центрах або у серйозних бізнес - структурах. НОВІ для молодих людей могла б стати своєрідним полігоном, де вони мали б можливість реалізувати свій інтелектуальний потенціал;

3. НОВІ планує займатися вирішенням переважно реальних прикладних аналітичних завдань і тому, співпрацюючи із такою інтелектуальною спільнотою, молоді люди зможуть опосередковано реалізовувати і свою соціальну місію – впливати на ті процеси, які відбуваються в українському суспільстві;

4. Існує взаємна  зацікавленість учасників агенції у створенні  відомого пізнаваного узагальненого  інтелектуального бренду та спільноти персональних  інтелектуальних брендів;

5. Створення НОВІ - це, перш за все, соціальний проект, який у перспективі може мати і комерційну складову, але одна із основних функцій агенції – це формування та розвиток своєрідного конкурентноспроможного молодіжного інтелектуального «інкубатора».З метою надання методологічної, організаційної, інформаційної, фінансової підтримки  молодіжній аналітичній агенції НОВІ сформована Опікунська рада агенції.


До складу Опікунської ради входять:

Віктор Борщевський
- заввідділом Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, доктор економічних наук; https://www.facebook.com/vktor.borshchevskyi

Роман Корінець
– координатор  робочої групи з питань розвитку сільських територій при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, кандидат економічних наук; https://www.facebook.com/korinets.roman

Віктор Мазярчук
– експерт з державного управління, співзасновник БФ «Спорт  заради миру»,  https://www.facebook.com/victor.mazyarchuk

Олександр Олійник
– Голова Оргкомітету конкурсу «Новітній інтелект України», заступник директора департаменту Секретаріату Кабміну, кандидат економічних наук; https://www.facebook.com/oleksandr.oliynyk